A Mohácsi teraszos sík edényes flórájának alapvonásai

 

Dr. Lájer Konrád

Eötvös József Főiskola, Környezettechnológia Tanszék

 

Summary: The basic features of the flora of small region ’Mohácsi teraszos sík’, Hungary

The floristical observations on the region are summarized. Up to date, 535 vascular plant species were found, among them the Pannonian endemic Cirsium brachycephalum. This species and several others, e.g. Cuscuta australis, Cyperus michelianus, Eleocharis uniglumis, Iris sibirica, Limosella aquatica, Lythrum tribracteatum, Milium effusum are new for the area.

The spectrum of flora elements shows that most species are of wide distribution (Figure 1). The social behaviour types are represented as follows: generalists 26.1%, disturbance tolerant species 24.0%, natural weeds 18.2 %, competitors 10.6%, specialists 6.6%, natural pioneers 4.2%, aggressive competitors 3.4%, introduced species 3.4%, ruderal competitors 2.2%, and adventives 1.2% (Figure 4).

 

Bevezetés

 

A kistáj botanikai kutatása a 18. század végén kezdődött. 1799-ben Kitaibel Pál egyik útja Dunaszekcső és Mohács között érintette a területet. A 19. században elsősorban Knapp József végzett itt flórakutatást, rajta kívül még Nendtvich Károly, Sadler József, Simonkai Lajos fordult meg a kistájban. A 20. század első felében Tuzson János, Boros Ádám, Palik Piroska, Zsák Zoltán, Horvát Adolf Olivér, majd a század közepétől Tóth Imre, Balanyi László, Kárpáti István, Terpó András, Mátyás Vilmos, Kevey Balázs, Borhidi Attila, Oroszné Kovács Zsuzsanna kutatta a területet. E szerzők munkái közül Kevey et al. (1992) tekinthető a legteljesebbnek.

Magam 1994 óta foglalkozom a térség flóra- és vegetációkutatásával.

 

A kistáj a növényföldrajzi körzetesítés szerint az Alföld flóravidékének (Eupannonicum) dél-alföldi flórajárásához (Titelicum) tartozik. Nagy része potenciális erdőterület. Ma már több mint fele mezőgazdasági művelés alatt áll. Természet-közelibb növényzet inkább csak a Duna és a kisebb vízfolyások mentén található. Ez utóbbit is jelentősen befolyásolja az intenzív erdő- és vadgazdálkodás. A természetes erdőtársulások közül legjelentősebbek a tölgy-kőris-szil ligeterdők, az alacsonyabb ártéri szinteket fűz- és nyárligetek foglalják el. E természetes kép helyett azonban gyakran a helyükre telepített kultúrerdőket, pl. feketediósokat, nemesnyárasokat, akácosokat, vagy fehér fűz, fehér nyár, néhol kocsányos tölgy ültetvényeket találunk.

A Duna-ártér növénytársulásairól egy korábbi publikációban adtam áttekintést (Lájer 2003).

 

Eredmények

 

Eddig összesen 535 edényes fajt sikerült kimutatni a területről. Először néhány jellegzetes vagy ritka (és ezért természetvédelmi szempontból értékes) képviselőjük rövid élőhelyi jellemzésére kerül sor, majd az előkerült fajok teljes körű felsorolása következik. Mivel több, különböző célú, és eltérő időszakban végrehajtott kutatás eredményeként adódnak, a lelőhelyek megnevezése nem egységes szempontok szerint történik. Különösen az erdőrészlet szintű adatok általában az előfordulások konkrét példáit mutatják, nem zárva ki, hogy az illető növényfaj máshol is megtalálható. A fajok jegyzéke után néhány ennek alapján elvégzett elemzés eredménye olvasható.

 

Elsősorban fűzligetek jellemző növénye a nyári tőzike (Leucojum aestivum). A tölgy-kőris-szil ligeterdőkben nő a borostás sás (Carex strigosa), dunai csillagvirág (Scilla vindobonensis), kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum). Jellegzetes liánjuk a ligeti szőlő (Vitis sylvestris) és a délies elterjedésű jerikói lonc (Lonicera caprifolium). Több orchideafaj közt talán legjellemzőbb a békakonty (Listera ovata) előfordulása, gyakori a zöldes sarkvirág (Platanthera clorantha). Az alsó Duna-ártér endemikus faja a fekete galagonya (Crataegus nigra). Nyíltabb részeken, erdőszéleken gyakori a fürtös gyűrűvirág (Carpesium abrotanoides). Az egykori ligeterdők irtása nyomán mocsárrétek jöttek létre. Itt fordul elő a réti iszalag (Clematis integrifolia), néhol a mocsári aggófű (Senecio paludosus) és szibériai nőszirom (Iris sibirica). A holtágakban gazdag hínárnövényzetet találunk, többé-kevésbé fejlett parti zonációval. Az erősebb vízszint-ingadozású helyeken néhol virágkákás mocsarak alakulnak ki, kisebb foltokban nő a vízilófark (Hippuris vulgaris). Láposodó vizű mederben úszó szigeteket alkot a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris). Elmocsarasodó szántókon megjelenik az apró füzény (Lythrum tribracteatum), mocsarakban a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum). A Duna medrében sajátos törpekákás növényzet verődik fel, melynek jellegzetes tagjai a barna palka (Cyperus fuscus), csomós palka (C. glomeratus),  iszappalka (C. michelianus), iszapgyopár (Gnaphalium uliginosum), iszaprojt (Limosella aquatica), vándor veronika (Veronica peregrina).

 

Az előkerült fajok jegyzéke

 

 • Abutilon teophrasti Medic. Erdőfű, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Acer campestre L. Kölked 4A, 44A, 49C, 54A, D, 58A, 59C, F, G, I, 60C, D, 65C, F, J, 73B, 75A, 81A, 82D, 83A, 89D (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.). A kistájban általánosan elterjedt.
 • Acer negundo L. Kölked Nagy rét, 4A, 6A, 24E, F, 44A, 49C, 54A, C, 54D, 58A, 59C, F, G, I           60C, D, 65C, F, 73B, 75A, 81A, 82D, 83A, 89D (Lájer 2000), Büdös-árok, Kígyós,    Cigány-zátony (Lájer ined.), erdőkben általánosan elterjedt, inváziós faj.
 • Acer platanoides L. Kölked: Alsó-Béda, Felső-Béda, Bok (O.Kovács in Kevey et al 1992), Szúnyog-sziget (Lájer ined.), Kölked 4A (Lájer 2000).
 • Acer pseudoplatanus L. Kölked: Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), 54C, D, 60C, 73B, 81A (Lájer 2000), 83 (Lájer ined.).
 • Acer tataricum L. Bár-Mohács (Kitaibel in Gombocz-Horvát 1939), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.).
 • Achillea collina L. Kölked töltés, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Achillea millefolium L. Kölked 81A, 89D (Lájer 2000)
 • Achillea pannonica Scheele Kölked Ny, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Aegopodium podagraria L. Kölked 59F, G, I, 60C (Lájer 2000)
 • Aesculus hippocastanum L. Kölked 83A (Lájer 2000), 83 (Lájer ined.)
 • Aethusa cynapium L. Mohács (Knapp 1866)., Kölked: Bok (Lájer 2000), a községtől délre (Lájer ined.)
 • Agrimonia eupatoria L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Agropyron repens Elymus repens
 • Agrostis canina L. Mohács (Horvát 1942a), nem láttam.
 • Agrostis stolonifera L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Büdös-árok, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Kölked 54D, 73B (Lájer 2000), Büdös-árok (Lájer ined.)
 • Aira caryophyllea L. Mohács (Knapp 1866), nem láttam.
 • Ajuga laxmannii (L.) Benth. Bár-Mohács (Kitaibel in Gombocz-Horvát 1939), itt nem, legközelebb Székelyszabarnál láttam.
 • Ajuga reptans L. Kölked: Béda, Bok (Kárpáti in Kevey et al 1992), Alsó-Béda, Belső-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), erdőkben általánosan elterjedt (Lájer 2000 és ined.).
 • Alisma lanceolatum With. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Alisma plantago-aquatica L. Kölked 4A, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Büdös-árok, Kígyós, Gerechát, Szövetkezeti nádas, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Alliaria petiolata (M.B.) Cavara et Grande Kölked 44A, 49C, 54A, D, 58A, 59C, F, G, I, 60C, D, 65C, F, 73B, 75A, 81A, 82D, 83A, Bok (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, Cigány-zátony, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Allium angulosum L. Kölked: Béda (Horvát 1976), Nagy rét (Lájer 2000).
 • Allium scorodoprasum L. Kölked 44A, 54A, 59C, F, G, I, 60D, 65F, J, 83A, 89D, Nagy rét (Lájer 2000)
 • Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Kölked Ny (Lájer ined.)
 • Alopecurus aequalis Sobol. Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Alopecurus geniculatus L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Alopecurus pratensis L. Kölked 65F, 81A, Nagy rét állományalkotó (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Althaea officinalis L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Amaranthus blitum L. subsp. ascendens (Lois.) Soó. Mohács (Knapp 1866).
 • Amaranthus chlorostachys Willd. Mohács D, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Amaranthus crispus (Lesp. et Théven.) N. Terrac. Mohács (Horvát 1939).
 • Amaranthus graecizans L. Mohács (Knapp 1866), nem láttam.
 • Amaranthus retroflexus L. Erdőfű, Cigány-zátony, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Ambrosia artemisiifolia L. Kölked Nagy rét, Bok (Lájer 2000), Szövetkezeti nádas széle, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Amorpha fruticosa L. Kölked 6A, Nagy rét (Lájer 2000), Büdös-árok, 39D és TN, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Anagallis arvensis L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Anagallis foemina Mill. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Anchusa officinalis L. Lánycsók (Lájer ined.)                                    
 • Angelica sylvestris L. Kölked 54A, 73B (Lájer 2000), Lánycsók (Lájer ined.)
 • Anthemis austriaca Jacq. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. subsp. trichosperma (Spr.) Arc. Kölked 44A, 49C, 54D, 59C, G, I, 60C, D, 65C, 82D, 83A, 89D (Lájer 2000), Cigány-zátony, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Kölked 54A, 58A, 59F, G, I, 65C (Lájer 2000)
 • Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Udvar (Lájer ined.)
 • Arabis hirsuta (L.) Scop. Kölked 39D és TN (Lájer ined.)
 • Arctium lappa L. Kölked 73B, 81A, 83A (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Arctium tomentosum Mill. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Aristolochia clematitis L. Kölked 4A, 6A, 49C, 54D, 65F (Lájer 2000), Nagy rét, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Armoracia lapathifolia Usteri Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Artemisia vulgaris L. Kölked Ny, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Arum maculatum L. Kölked: Bok (Horák, O.Kovács in Kevey et al 1992), 59C, F, G, I, 60C (Lájer 2000), Kölked 39D és TN (Lájer ined.).
 • Asclepias syriaca L. Kölked Nagy rét, foltokban tömeges, 89D (Lájer 2000), Gerechát, Kígyós, Kölked 39D és TN, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Aster lanceolatus Willd. Mohács D, Cigány-zátony, Kölked, Büdös-árok, Szövetkezeti nádas, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Astragalus glycyphyllos L. Kölked: Alsó-Béda, (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Borhidi in Kevey et al 1992), 54D, 81A, 89D (Lájer 2000), Erdőfű (O.Kovács in Kevey et al 1992), Kígyós (Lájer ined.).
 • Athyrium filix-femina (L.) Roth. Kölked: Macskalyuk (Deme in Kevey-Tóth 2000)
 • Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria. Mohács (Knapp 1866).
 • Anthyllis vulneraria L. subsp. polyphylla (Kit.) Nym. Mohács (Simonkai 1876).
 • Arrhenatherum elatius (L.) P.B. ex J. et C. Presl. Mohács (Horvát 1942a), Kölked: Alsó-Béda, Belső-Béda, Felső-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), 89D (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.).
 • Atriplex prostata Boucher Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Avena fatua L. Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Ballota nigra L. Kölked Ny, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Barbarea vulgaris R.Br. Kölked 39D és TN (Lájer ined.)
 • Bellis perennis L. Kölked 83
 • Berteroa incana (L.) DC. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Berula erecta (Huds.) Coville Lánycsók (Lájer ined.)
 • Bidens tripartita L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), 83, Gerechát, Büdös-árok, Cigány-zátony, Szövetkezeti nádas, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Bilderdikya convolvulus Fallopia convolvulus
 • Bilderdikya dumetorum Fallopia dumetorum
 • Bolboschoenus maritimus (L.) Palla Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Bothriochloa ischaemum (L.) Keng Lánycsók (Lájer ined.)
 • Brachypodium sylvaticum (Huds.) R. et Sch. Kölked, keményfaligetekben általánosan elterjedt (Lájer 2000 és ined.), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Brassica elongata Ehrh. Kölked D (Lájer ined.)
 • Bromus arvensis L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Bromus commutatus Schrad. Kölked (Lájer ined.)
 • Bromus hordaceus Bromus mollis
 • Bromus inermis Leyss. Mohács D (Lájer ined.)
 • Bromus mollis L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Bromus ramosus Huds. Kölked: Alsó-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), Macskalyuk, 49C, 83A (Lájer 2000).
 • Bromus sterilis L. Kölked 65F, 81A, 82D, 83A, 89D (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, Kígyós, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Butomus umbellatus L. Kölked Nagy rét, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Szövetkezeti nádas, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Kölked 89D (Lájer 2000), Gerechát, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Calamagrostis pseudophragmites (Hall.) Koel. Mohács: Cigány-sziget (Palik in Tuzson 1927), nem láttam.
 • Calystegia sepium (L.) R.Br. Kölked Nagy rét, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Büdös-árok, Szövetkezeti nádas, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Campanula sibirica L. Mohács (Simonkai 1876).
 • Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), 83, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Cardamine pratensis L. Kölked: Béda, Bok; Mohács (Horvát 1942a), Kölked Nagy rét, 44A (Lájer 2000), Cigány-zátony (Lájer ined.).
 • Carduus acanthoides L. Kölked Ny, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Carduus crispus L. Kölked 81A (Lájer 2000)
 • Carex acuta L. Kölked Nagy rét, 4A, 44A, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, Büdös-árok (Lájer ined.)
 • Carex acutiformis Ehrh. Kölked 24F, 49C, 59C, G (Lájer 2000), Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Carex cuprina Carex otrubae
 • Carex disticha Huds. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Carex divulsa Stokes. Kölked: Felső-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992). Keményfaligetekben általánosan elterjedt (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.).
 • Carex elata All. Kölked (Horvát 1942a), 39 TN, Nagy rét (Lájer ined.).
 • Carex gracilis Carex acuta
 • Carex hirta L. Kölked Nagy rét, 44A, 81A (Lájer 2000), 39D és TN, Büdös-árok (Lájer ined.)
 • Carex otrubae Podp. Kölked 4A (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, Büdös-árok, Szövetkezeti nádas (Lájer ined.)
 • Carex praecox Schreb. subsp. intermedia Kölked Nagy rét, 89D (Lájer 2000), 83 (Lájer ined.)
 • Carex pseudocyperus L. Kölked: Külső-Béda: a szivattyúház mögötti tóban (Kevey in Kevey et al 1992), Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Büdös-árok (Lájer ined.).
 • Carex remota Grufbg. Kölked: Béda, Bok (Kárpáti in Kevey et al 1992), Alsó-Béda, Felső-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Külső-Béda, Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Szúnyog-sziget (Lájer 2000), keményfaligetekben elterjedt.
 • Carex riparia Curt. Kölked Nagy rét, Boki Hodály-Duna, 4A, 6A, 44A, 54A, D, 59F, I, 60C, D, 65C, F, 81A (Lájer 2000), Gerechát, Kígyós, Szövetkezeti nádas, Kölked 39D és TN, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Carex spicata Huds. Kölked 4A, 6A, 54D (Lájer 2000), Kölked 39D és TN (Lájer ined.)
 • Carex strigosa Huds. Kölked: Bok (Balanyi-Tóth in Balanyi 1958), Külső-Béda, Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Szúnyog-sziget (Lájer ined.), 4A, 6A, 24E, F (Lájer 2000), Mohács (Kárpáti in Horvát 1976), Cigány-zátony (Lájer ined.).
 • Carex sylvatica Huds. Kölked: Szúnyog-sziget (Boros, Kárpáti in Kevey et al 1992), Béda (Horvát 1976), Bok (Kárpáti in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda, Külső-Béda, Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), keményfaligetekben és származékaikban általánosan elterjedt (Lájer 2000 és ined.), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Carex tomentosa L. Kölked: Felső-Béda, csemetekertnél (O.Kovács in Kevey et al 1992), Nagy rét, 54D, 81A, 83A, 89D (Lájer 2000)., Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Carex vesicaria L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Macskalyuk, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Carex vulpina L. Kölked: Béda (Horvát 1976) Kölked 39D és TN (Lájer ined.).
 • Carlina vulgaris L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Carpesium abrotanoides L. Kölked: Béda (Horvát 1977, Kárpáti in Kevey et al 1992), Béda: a vadászháznál, Szúnyog-sziget (Boros in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Bok (O.Kovács Kevey in Kevey et al 1992), Alsó-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), Kölked 58A, 59C, F, G, 60C, 73B (Lájer 2000), 39D, 83, Büdös-árok (Lájer ined.).
 • Carpesium cernuum L. Kölked (Tóth 1958): Béda, a vadászháznál (Boros in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000).
 • Carpinus betulus L. Kölked: Béda (Tóth in Kevey 1990), Alsó-Béda, Felső-Béda (Tóth in Kevey et al 1992), 59G, 65F, J, 73B, 82D, 83A (Lájer 2000).
 • Caucalis platycarpos L. subsp. muricata (Bischoff non Cr.) Heywood. Mohács (Zsák in Horvát 1942a).
 • Celtis occidentalis L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Centaurea banatica Roch. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Centaurea biebersteinii DC. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Centaurea jacea L. Udvar (Lájer ined.)
 • Centaurea micranthos Centaurea biebersteinii
 • Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce. Kölked: Béda (Kevey-Tóth in Kevey 1990), Felső-          Béda (Kevey in Kevey et al 1992), 54D, 65F (Lájer 2000), Kígyós (Lájer ined.).
 • Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch. Kölked: Külső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 54D, 65F (Lájer 2000).
 • Cephalaria pilosus L. Kölked: Bok (O.Kovács in Kevey et al 1992), 49C, 54A, 82D (Lájer 2000).
 • Cerastium brachypetalum Desp. Kölked 39D (Lájer ined.)
 • Cerastium fontanum Baumg. Kölked: Nagy-rét (Lájer ined.)
 • Cerasus avium (L.) Moench. Kölked: Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), 44A, 58A, 60C, D, 65J, 73B (Lájer 2000).
 • Ceratophyllum demersum L. subsp. platyacanthum (Cham.) Nym. Kölked: Izabellaföldi-holtág (Boros in Kevey et al 1992), Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Büdös-árok (Lájer ined.).
 • Chaerophyllum temulum L. Kölked 73B, 82D, 83A (Lájer 2000), Kölked 39D (Lájer ined.)
 • Chelidonium majus L. Kölked 44A, 49C, 54A, C, D, 58A, 59C, F, G, I, 60C, 65C, 73B, 81A, 82D, 83A, 89D, Bok (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Chenopodium album L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Chenopodium ficifolium Sm. Erdőfű (Lájer ined.)
 • Chenopodium hybridum L. Erdőfű (Lájer ined.)
 • Chenopodium murale L. Mohács (Horvát 1942a).
 • Chenopodium opulifolium Schrad. Mohács (Knapp 1866).
 • Chenopodium polyspermum L. Erdőfű, Kölked Büdös-árok, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Chenopodium rubrum L. Mohács-Kölked végig a Duna-meder szélén. Mohács D, Cigány-Zátony, Kölked Szövetkezeti nádas (Lájer ined.).
 • Chrysanthemum leucanthemum L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Cichorium intybus L. Kölked Nagy rét, 81A (Lájer 2000), Lánycsók (Lájer ined.)
 • Circaea lutetiana L. Kölked: Béda, a vadászháznál, Szúnyog-sziget (Boros in Kevey et al 1992), Bok (Kárpáti in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992),      Felső-Béda, Külső-Béda, Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992). Keményfaligetekben és származékaikban elterjedt (Lájer 2000 és ined).
 • Cirsium arvense (L.) Scop. Kölked Nagy rét, 81A, Bok (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Cirsium brachycephalum Jur. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Cirsium canum (L.) All. Kölked Boki-erdő, Nagy rét, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Cirsium vulgare (Savi) Ten. Kölked Nagy rét, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Clematis integrifolia L. Kölked: Felső-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Nagy-rét (Lájer 2000, 2003).
 • Clematis vitalba L. Kölked, erdőkben általánosan elterjedt (Lájer 2000 és ined.)
 • Clinopodium vulgare L. Kölked, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Colchicum autumnale L. Kölked Nagy rét, 6A, 54A, D, 58A, 65C (Lájer 2000), Lánycsók (Lájer ined.)
 • Consolida regalis S.F. Gray Kölked Ny, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Conium maculatum L. Kölked Ny
 • Convallaria majalis L. Kölked: Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Nagy-rét (Deme in   Kevey-Tóth 2000), Kölked 4A, 49C (Lájer 2000).
 • Convolvulus arvensis Kölked Ny, Kölked Nagy rét (Lájer ined.)
 • Conyza canadensis Kölked: Büdös-árok, Gerechát, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Cornus mas L. Kölked: Alsó-Béda, Bok (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Borhidi in Kevey et al 1992), Erdőfű (Deme in Kevey-Tóth 2000).
 • Cornus sanguinea L. Kölked 4A, 6A, 24F, 44A, 49C, 54A, C, D, 58A, 59C, G, 60C, D, 65C, F, 73B, 75A, 81A, 82D, 83A, 89D (Lájer 2000). A kistáj erdőiben általánosan           elterjedt.
 • Corydalis cava (L.) Schw. et Körte. Kölked: Béda (Kevey 1990), Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Bok, Nagy-rét, Erdőfű: Marocka (Deme in Kevey-Tóth 2000), Kölked 54C, 58A, 59C, I, 73B (Lájer 2000), 83 (Lájer ined.).
 • Corylus avellana L. Kölked: Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 58A, 60C, 65F, J, 73B, 81A, 83A (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.).
 • Crataegus x degenii Zsák. Kölked: Bok (Horvát 1939), Béda (Boros, Kárpáti in Kevey et al 1992), Szúnyog-sziget (Boros in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Borhidi in Kevey et al 1992), Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Nagy rét (Lájer 2000).
 • Crataegus monogyna Jacq. Kölked 4A, 6A, 44A, 49C, 54A, C, D, 58A, 59C, G, I, 60C, 65C, F, J, 73B, 75A, 81A, 82D, 83A, 89D (Lájer 2000), Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.). A kistáj erdőiben általánosan elterjedt.
 • Crataegus nigra W. et K. Mohács (Tuzson 1914, Prodan 1916), itt nem láttam, Kölked: Bok (Tuzson 1927, Horvát 1942a, Kárpáti in Kevey et al 1992), Béda, Szúnyog-sziget (Kárpáti in Kevey et al 1992), Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Nagy rét (Lájer 2000), Erdőfű (Deme in Kevey-Tóth 2000).
 • Crataegus oxyacantha L. em. Jacq. Kölked: Bok (Horvát 1942a), Alsó-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000).
 • Crepis biennis L. Mohács D., Kölked (Lájer ined.)
 • Cruciata laevipes Opiz Kölked 54D, 81A, 83A, 89D (Lájer 2000), Kölked 39D és TN (Lájer ined.)
 • Cucubalus baccifer L. Kölked: Felső-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Erdőfű (O.Kovács in Kevey et al 1992), keményfaligetekben és származékaikban általánosan elterjedt (Lájer 2000 és ined.), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.).
 • Cuscuta australis R.Br. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Cuscuta campestris Yuncker Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Cynodon dactylon (L.) Pers. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Cyperus flavescens L. Kölked: Büdös-árok (Lájer ined.)
 • Cyperus fuscus L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Büdös-árok, Szövetkezeti nádas, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Cyperus glomeratus Torn. in L. Kölked: Izabellaföldi-holtág (Boros in Kevey et al 1992), Büdös-árok, Cigány-zátony (Lájer ined.).
 • Cyperus michelianus L. Mohács D, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Dactylis glomerata L. Kölked 89D (Lájer 2000), Kígyós, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Dactylis polygama Horvátovszky Kölked 44A, 49C, 65F, 73B, 81A, 82D, 83A, Bok (Lájer 2000), Kölked 39D (Lájer ined.)
 • Dactylorhiza incarnata (L.) Soó. Kölked: Boki lőtér (Deme in Kevey-Tóth 2000).
 • Datura stramonium L. Erdőfű, Kölked Büdös-árok, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Daucus carota L. Kölked Nagy rét, 81A, 89D, Szövetkezeti nádas (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Deschampsia cespitosa (L.) P.B. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Dichostylis micheliana Cyperus michelianus
 • Digitalis ferruginea L. Mohács (Simonkai 1876, Nendtvich K. in Horvát 1942a, Horvát 1958), Kölked: Forgó, a falutól nyugatra egy akác-tölgy vegyes facsoportban, Lőrinctanyától délre, Újvizslaktól keletre, az erdőfűi műút melletti akácfasor szélén (Farkas in Kevey et al 1992), magam csak a majsi erdészház környékén láttam.
 • Diplotaxis tenuifolia (Jusl.) DC. Mohács (Knapp 1866).
 • Dipsacus laciniatus L. Erdőfű, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Dipsacus fullonum L. Mohács (Horvát 1942a), Kölked: Belső-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Szövetkezeti nádas széle, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Draba muralis L. Udvar (Lájer ined.)
 • Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. Kölked: Macskalyuk (Deme in Kevey-Tóth 2000), 54D (Lájer 2000)
 • Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Kölked: Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 44A, 54D (Lájer 2000).
 • Echinochloa chrus-galli (L.)  P.B. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Büdös-árok, Lánycsók, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray. Kölked: Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Cigány-zátony (Lájer ined.).
 • Echium vulgare L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Eleagnus angustifolia L. a Mohács-Nagynyárád vasút mentén
 • Eleocharis acicularis (L.) R. et Sch. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Eleocharis palustris (L.) R. et Sch. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Kígyós, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Eleocharis uniglumis (Link) Schult. Kölked: Nagy-rét (Lájer 2000, 2003).
 • Elymus repens (L.) Gould Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Epilobium hirsutum L. Erdőfű, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Epilobium parviflorum Schreb. Kölked, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000)
 • Epilobium roseum Schreb. Mohács (Knapp 1866), nem láttam.
 • Epilobium tetragonum L. Kölked D, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Epipactis helleborine (L.) Crantz. Kölked: Béda (Horvát 1976), Felső-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), 44A, 54D, 83A, Bok (Lájer 2000).
 • Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz. Kölked: Béda (Horvát 1976), Felső-Béda (Borhidi in Kevey et al 1992).
 • Epipactis palustris (Mill.) Cr. Kölked: Kígyós (Wágner in Kevey 1990), Boki lőtér, Gerechát (Deme in Kevey-Tóth 2000).
 • Equisetum arvense L. Kölked Nagy rét, 44A, 49C (Lájer 2000), Gerechát, Kölked 39D és TN, Büdös-árok, Kígyós, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Equisetum fluviatile L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Equisetum palustre L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Equisetum ramosissimum Desf. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Eragrostis minor Host Kölked Ny
 • Erigeron annuus (L.) Pers. Kölked Nagy rét, 44A, 49C, 54D, 58A, 59C, G, 60C, 73B, 81A, 82D, 83A, 89D, Bok (Lájer 2000), 39D és TN, Gerechát, Büdös-árok, Kígyós, Szövetkezeti nádas, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Euonymus europaea L. Kölked, erdőkben általánosan elterjedt (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Eupatorium cannabinum L. Kölked 81A, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, Büdös-árok, Kígyós, Szövetkezeti nádas, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Euphorbia cyparissias L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Euphorbia esula L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Euphorbia exigua L. Mohács (Zsák in Horvát 1942a).
 • Euphorbia helioscopia L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Euphorbia lucida W. et K. Kölked Nagy rét gyakori, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Szövetkezeti nádas (Lájer ined.)
 • Euphorbia palustris L. Kölked Nagy rét, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Kölked 39TN, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Euphorbia platyphyllos L. Kölked D (Lájer ined.)
 • Euphorbia seguierana Necker. Mohács (Knapp 1866), Lánycsók (Lájer ined.).
 • Fallopia convolvulus (L.) A. Löve Kölked 83A (Lájer 2000), Lánycsók (Lájer ined.)
 • Fallopia dumetorum (L.) Holub Kölked 39D és TN (Lájer ined.)
 • Festuca arundinacea Schreb. Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Festuca gigantea (L.) Vill. Kölked, keményfaligetekben általánosan elterjedt (Lájer 2000 és ined.)
 • Festuca pratensis Huds. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Kígyós, Szövetkezeti nádas (Lájer ined.)
 • Festuca rubra L. Kölked 89D (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Ficaria verna Huds. Kölked, keményfaligetekben általánosan elterjedt (Lájer 2000 és ined.)
 • Fragaria vesca L. Kölked 59G, 73B, 81A (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Frangula alnus Mill. Kölked: Alsó-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 49C, 54D, Bok (Lájer 2000), Gerechát, Kölked 39D és TN (Lájer ined.).
 • Fraxinus angustifolia Vahl subsp. pannonica Soó et Simon. Kölked 4A, 6A, 24E, F, 44A, 49C, 54A, C, D, 59C, F, G, 81A, 82D, 83A, 89D (Lájer 2000). Keményfaligetek állományalkotó faja az egész kistájban.
 • Fraxinus excelsior L. Kölked 82D (Lájer 2000)
 • Fraxinus pennsylvanica Marsh. Kölked 4A, 44A, 54D, 58A, 59F, 60C,D, 81A, 82D, 83A, Nagy rét, Bok (Lájer 2000), Büdös-árok, Kígyós, Cigány-zátony (Lájer ined.), ligeterdőkben elterjedt (Lájer 2003).
 • Fumaria schleicheri Soy.-Will. Lánycsók
 • Fumaria vaillantii Lois. Mohács (Knapp 1866, Simonkai 1876), Lánycsók (Lájer ined.).
 • Galanthus nivalis L. Kölked: Nagy-rét (Deme in Kevey-Tóth 2000).
 • Galega officinalis L. Kölked 59F, G, 60C, Nagy rét (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Galeopsis pubescens Bess. Kölked: Szúnyog-sziget (Boros in Kevey et al 1992).
 • Galeopsis speciosa Mill. Kölked: Alsó-Béda, Belső-Béda, Bok (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Szúnyog-sziget, Nagy rét (Lájer 2000), elterjedt.
 • Galinsoga parviflora Cav. Lánycsók
 • Galium aparine L. Kölked erdőkben általánosan elterjedt (Lájer 2000 és ined.)
 • Galium elongatum C. Presl. Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Galium mollugo L. Kölked 81A, 89D (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Galium odoratum (L.) Scop. Kölked: Béda (Kárpáti in Kevey et al 1992), Alsó-Béda, Felső-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), keményfaligetekben helyenként tömeges (Lájer 2000).
 • Galium palustre L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Szövetkezeti nádas (Lájer ined.)
 • Galium rubioides L. Kölked: Nagy-rét (Lájer 2000, 2003).
 • Galium verum L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Geranium dissectum L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Geranium pusillum Burm. f. Udvar (Lájer ined.)
 • Geranium robertianum L. Kölked, keményfaligetekben általánosan elterjedt (Lájer 2000).
 • Geum urbanum L. Kölked keményfaligetekben általánosan elterjedt (Lájer 2000)
 • Glaucium corniculatum (L.) Rudolph. Mohács (Knapp 1866), nem láttam.
 • Glechoma hederacea L. Kölked Nagy rét, 81A, 89D (Lájer 2000), 83, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Gleditsia triacanthos L. Kölked 60D (Lájer 2000)
 • Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg Kölked Nagy rét, Boki Hodály-Duna, állományalkotó, 44A (Lájer 2000), Gerechát, Büdös-árok, Kígyós, Kölked 39TN, Szövetkezeti nádas,       Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Glycyrrhiza echinata L. Mohács (Sadler in Horvát 1943), Kölked Nagy rét (Lájer 2000).
 • Gnaphalium uliginosum L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Gratiola officinalis L. Kölked Nagy rét gyakori (Lájer 2000)
 • Hedera helix L. Kölked: Béda (Boros in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda, Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Külső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), Erdőfű (Deme in Kevey-Tóth 2000), erdőkben általánosan elterjedt (Lájer 2000 és ined.).
 • Helianthus annuus L. Mohács D elvadulva (Lájer ined.)
 • Helianthus tuberosus L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Heliotropium europaeum L. Mohács (Knapp 1866).
 • Heracleum sphondilium L. Sátorhely-Udvar
 • Herniaria hirsuta L. Mohács, a város utcáin (Boros in Kevey et al 1992).
 • Hibiscus trionum L. Lánycsók
 • Hippuris vulgaris L. Kölked: Izabellaföldi-holtág (Boros in Kevey et al 1992), Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Szövetkezeti nádas (Lájer ined.).
 • Hordeum murinum L. Erdőfű, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Humulus lupulus L. Kölked 54A, 58A, 59C, F, G, I, 60C, 65C, 65F, 81A, 82D, 89D, Bok (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, 83, Cigány-zátony, Szövetkezeti nádas széle, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Hydrocharis morsus-ranae L. Kölked: Izabellaföldi-holtág (Boros in Kevey et al 1992), Felső-         Béda (Borhidi in Kevey et al 1992), Külső-Béda: a szivattyúház mögötti tóban (Kevey in Kevey et al 1992), Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Kígyós, Szövetkezeti nádas      (Lájer ined.).
 • Impatiens noli-tangere L. Kölked: Felső-Béda (Borhidi in Kevey et al 1992), Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992) 24F, 49C, 54A, 65C (Lájer 2000), Cigány-zátony (Lájer ined.).
 • Impatiens parviflora DC. Boki-erdő, Macskalyuk (Lájer ined.)
 • Inula britannica L. Kölked Nagy rét tömeges (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Iris pseudacorus L. Kölked: Felső-Béda (Borhidi in Kevey et al 1992), Bok, Macskalyuk (O.Kovács in Kevey et al 1992), Kölked Nagy rét, 4A, 24F, 44A, 54A, 59F, G, 75A, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Gerechát, Kölked 39D és TN, Büdös-árok, Kígyós, Szövetkezeti nádas, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Iris sibirica L. Kölked: Nagy-rét (Lájer 2000, 2003).
 • Juglans nigra L. Kölked 6A, 44A, 49C, 54C, 59I, 65F, 81A, 82D, 83A, 89D, Bok (Lájer 2000), 39D, Büdös-árok, Szövetkezeti nádas széle, ültetve többfelé állományalkotó (Lájer ined.)
 • Juglans regia L. Sátorhely-Udvar, Kölked: Bok (Lájer ined.)
 • Juncus articulatus L. Gerechát (Lájer ined.)
 • Juncus compressus Jacq. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Juncus inflexus L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Kickxia elatine (L.) Dum. Mohács (Zsák in Horvát 1942a).
 • Knautia arvensis (L.) Coult. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Lactuca saligna L. Mohács (Knapp 1866).
 • Lactuca serriola L. Kölked Ny, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Lamium maculatum L. Kölked: Béda (Kevey 1990), Alsó-Béda, Bok (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), keményfaligetekben elterjedt (Lájer 2000).
 • Lamium purpureum L. Kölked 54A, 59C, F, G, I, 60D, 65C, 81A, 82D, 83A, 89D (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Lapsana communis L. Kölked erdőkben általánosan elterjedt (Lájer 2000)
 • Lathraea squamaria L. Kölked: Felső-Béda (Tóth in Kevey-Tóth 2000), 73B (Lájer 2000), 83 (Lájer ined.).
 • Lathyrus latifolius L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Lathyrus pratensis L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Lathyrus tuberosus L. Kölked Ny, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Lemna gibba L. Kölked: Szövetkezeti nádas, Büdös-árok, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Lemna minor L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Büdös-árok, Gerechát, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Lemna trisulca L. Kölked: Kígyós (Lájer ined.), Boki Hodály-Duna (Lájer 2000)
 • Leontodon autumnalis L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Leonurus marrubiastrum L. Mohács (Knapp 1866), Kölked: Nagy-rét (Lájer 2000), Lánycsók (Lájer ined.).
 • Lepidium campestre (L.) R.Br. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Leucojum aestivum L. Kölked (Horvát 1942a): Béda, Bok (Kárpáti in Kevey et al 1992), Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Szúnyog-sziget (Lájer ined.), 4A, 6A, 24E, F (Lájer 2000), Nagy-rét (Lájer 2000, 2003), Kölked 39D és TN, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Ligustrum vulgare L. Kölked: Alsó-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), Felső-Béda (Kevey-Tóth 2000), 54C, D, 58A, 65C, F, J, 73B, 81A, 83A (Lájer 2000).
 • Limosella aquatica L. Mohács (Knapp 1866), Kölked D (Lájer ined.)
 • Linaria vulgaris Mill. Kölked Ny, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Listera ovata (L.) R.Br. ex Ait. Kölked: Adica (Deme in Kevey-Tóth 2000), 54A, 54C, 58A, 59G, I, 60C, 65C, F, 75A (Lájer 2000).
 • Lolium perenne L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Lonicera caprifolium L. Kölked: Alsó-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Felső-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Erdőfű (Deme in Kevey-Tóth 2000), 73B, 81A, 82D, 83A (Lájer 2000).
 • Loranthus europaeus Jacq. Kölked: Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Bok (O.Kovács in Kevey et al 1992), 58A, 59F (Lájer 2000).
 • Lotus corniculatus L. Kölked 39D és TN, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Lotus tenuis W. et K. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Lychnis flos-cuculi L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Lycium barbarum L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Lycopus europaeus L. Kölked 44A, 89D, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Gerechát, Kölked 39D és TN, Kígyós, Szövetkezeti nádas, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Lycopus exaltatus L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Lysimachia nummularia L. Kölked erdőkben általánosan elterjedt, Nagy rét, Bok (Lájer 2000), Gerechát, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Lysimachia vulgaris L. Kölked Nagy rét, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, Kígyós, Szövetkezeti nádas, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Lythrum hyssopifolia L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Lythrum salicaria L. Kölked Nagy rét, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Gerechát, Kölked 39TN, Büdös-árok, Kígyós, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Lythrum tribracteatum Salzm. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Lythrum virgatum L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Malus domestica Borkh. Kölked Ny
 • Malus sylvestris (L.) Mill. Kölked: Alsó-Béda, Bok (O.Kovács in Kevey et al 1992), Külső-Béda, Felső-Béda, Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Erdőfű (Deme in Kevey-Tóth 2000), Szúnyog-sziget (Lájer ined.), Kölked 4A, 44A, 49C, 54A, C, 59I, 65C, F, 82D, 83A, 89D (Lájer 2000), 39D, Szövetkezeti nádas, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.). A kistájban elterjedt.
 • Malva neglecta Wallr. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Malva pusilla Sm. Mohács (Knapp 1866), nem láttam.
 • Marrubium peregrinum L. Mohács (Knapp 1866).
 • Marsilea quadrifolia L. Kölked: Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992).
 • Matricaria maritima L. subsp. inodora (L.) Soó Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Cigány-zátony, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Medicago lupulina L. Kölked (Lájer ined.)
 • Medicago sativa L. Mohács D, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Melandrium album (Mill.) Garcke Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Melilotus albus Desr. Kölked D (Lájer ined.)
 • Melissa officinalis L. Kölked: Béda (Horvát 1977), Béda: a vadászháznál (Boros in Kevey et al 1992).
 • Mentha aquatica L. Kölked: Szövetkezeti nádas (Lájer ined.), Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Gerechát, Szövetkezeti nádas, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Mentha arvensis L. Kölked Nagy rét (Lájer ined.)
 • Mentha longifolia (L.) Nath. Mohács D, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Mentha pulegium L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Milium effusum L. Kölked 81A, 82D, 83A (Lájer 2000)
 • Moehringia trinervia (L.) Clairv. Kölked: Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Szúnyog-sziget (Lájer 2000).
 • Monotropa hypopitys L. Kölked: Béda (Horvát 1977), Felső-Béda (Kevey-Tóth in Kevey et al 1992).
 • Morus alba L. Kölked 6A, 49C, 81A, 89D, Bok (Lájer 2000), Kölked 39D és TN, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Mycelis muralis (L.) Dum. Kölked: Alsó-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 58A (Lájer 2000).
 • Myosotis arvensis (L.) Hill Lánycsók, Kölked Kígyós, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Myosotis nemorosa Bess. Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Myosotis palustris (L.) Nath. Kölked Nagy rét, Boki Hodály-Duna, 6A, 24F (Lájer 2000), Gerechát (Lájer ined.)
 • Myosoton aquaticum (L.) Mönch Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Büdös-árok, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Myriophyllum spicatum L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Myriophyllum verticillatum L. Kölked: Izabellaföldi-holtág (Boros in Kevey et al 1992).
 • Najas marina L. Boki Hodály-Duna (Lájer 2000)
 • Neottia nidus-avis (L.) Rich. Kölked 65F (Lájer 2000)
 • Nuphar lutea (L.) Sibth. Kölked: Külső-Béda, a szivattyúház mögötti tóban, Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Nagy-rét (Deme in Kevey-Tóth 2000).
 • Nymphaea alba L. Kölked: Belső-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda, Kígyós (Kevey in Kevey et al 1992), Izabellaföldi-holtág (Boros in Kevey et al 1992), Nagy-rét, Bok, Erdőfű: Marocka (Deme in Kevey-Tóth 2000), Boki Hodály-Duna állományalkotó (Lájer 2000), Kígyós, Szövetkezeti nádas (Lájer ined.).
 • Nymphoides peltata (Gmel) Ktze. Kölked: Izabellaföldi-holtág (Boros in Kevey et al 1992), Belső-Béda (O.Kovács, Majer in Kevey et al 1992), Macskalyuk (Wágner in Kevey et al 1992), Nagy rét (Lájer 2000), Szövetkezeti nádas (Lájer ined.).
 • Odontites rubra (Baumg.) Opiz Erdőfű (Lájer ined.)
 • Oenanthe aquatica (L.) Poir. Kölked Nagy rét, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Büdös-árok, Kígyós, Macskalyuk, Szövetkezeti nádas, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Onopordum acanthium L. Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Ophioglossum vulgatum L. Kölked: Felső-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Szúnyog-sziget (Deme in Kevey-Tóth 2000), 6A, 65F (Lájer 2000)
 • Ophrys insectifera L. Erdőfű: az erdészház melletti réten (Deme in Molnár-Sulyok-Vidéki 1995).
 • Orchis purpurea Huds. Kölked: Alsó-Béda, Felső-Béda (Tóth in Kevey et al 1992), 58A, 83A (Lájer 2000)
 • Ornithogalum umbellatum L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), 59C
 • Oxalis stricta L. Kölked erdőkben általánosan elterjedt (Lájer 2000)Padus avium Mill. törölve (eredeti adat: Külső-Béda Kevey et al 1992, korrigálva: Kevey in Kevey-Tóth 2000).
 • Panicum capillare L. Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Panicum miliaceum L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Papaver rhoeas L. Kölked Ny, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Parietaria officinalis L. Kölked: Béda, Bok, Szúnyog-sziget (Kárpáti in Kevey et al 1992), Alsó-Béda, Felső-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Belső-Béda, Erdőfű (O.Kovács in Kevey et al 1992), keményfaligetekben általánosan elterjedt (Lájer 2000).
 • Parthenocyssus inserta (Kern.) Fritsch Kölked 44A, 49C, 54D, 89D (Lájer 2000), 39D, Büdös-árok, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Pastinaca sativa L. Kölked 81A, 89D (Lájer 2000), Kígyós, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Persicaria amphibia (L.) S.F.Gray. Mohács (Tuzson 1929), Kölked: Kígyós (Kevey in Kevey et al 1992), Nagy rét, Boki Hodály-Duna, 6A (Lájer 2000), Kígyós, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray Kölked: Szövetkezeti nádas, Büdös-árok, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Persicaria maculosa S.F. Gray Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Persicaria minor (Huds.) Opiz Sátorhely- Udvar (Lájer ined.)
 • Persicaria mitis (Schrk.) Assenov Kölked Nagy rét, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Büdös-árok, Cigány-zátony, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert Kölked Nagy rét, kisebb foltokban állományalkotó, 4A (Lájer 2000), Gerechát, Kölked 39TN, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Phragmites australis (Cav.) Trin. Kölked Nagy rét, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000),Gerechát, Kölked 39TN, Büdös-árok, Kígyós, Szövetkezeti nádas, Cigány-zátony, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Physalis alkekengi L. Kölked 44A, 49C, 65F, 81A, 82D, 89D (Lájer 2000), 39D és TN, Szövetkezeti nádas széle, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Phytolacca americana L. Kölked 54D, 65F, 83A, Bok (Lájer 2000), Büdös-árok (Lájer ined.)
 • Picris hieracioides L. Mohács D, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Pimpinella saxifraga L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Plantago altissima L. Mohács (Knapp 1866, Horvát 1942a), Kölked: Nagy-rét (Lájer 2000), Lánycsók (Lájer ined.).
 • Plantago lanceolata L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Plantago major L. Kölked Nagy rét, 82D (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Plantago media L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Platanthera bifolia (L.) Rich. Kölked: Béda (Horvát 1976), Béda: a vadászháznál (Boros in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Külső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), Kölked 59C, I (Lájer 2000).
 • Platanthera clorantha (Custer) Rchb. ex Mössler. Kölked: Boki lőtér (Deme in Kevey-Tóth 2000), 49C, 54A, C, D, 58A, 59F, G, 60C, 65C, 73B, 82D, 83A (Lájer 2000)
 • Platanus hybrida Brot. Kölked 65J (Lájer 2000)
 • Poa angustifolia L. Kölked: Bok (Lájer 2000)
 • Poa compressa L. Kölked 83A (Lájer 2000)
 • Poa palustris L. Kölked: Béda (Horvát 1976), Kígyós (Lájer ined.).
 • Poa pratensis L. Kölked Nagy rét, 89D (Lájer 2000), Kígyós, 39TN (Lájer ined.)
 • Poa trivialis L. Kölked, elterjedt (Lájer 2000 és ined.)
 • Polygala comosa Schkuhr Kölked 39TN (Lájer ined.)
 • Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. Erdőfű (O.Kovács in Kevey et al 1992), Kölked 82D (Lájer 2000).
 • Polygonatum multiflorum (L.) All. Kölked: Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), 82D (Lájer 2000), 39D és TN (Lájer ined.).
 • Polygonum amphibium Persicaria amphibia
 • Polygonum aviculare L. Lánycsók, Mohács, Udvar (Lájer ined.)
 • Polygonum mite Persicaria mitis
 • Polygonum minus Persicaria minor
 • Populus alba L. Kölked, ligeterdőkben általánosan elterjedt, Nagy rét, Bok (Lájer 2000 és ined.), Szövetkezeti nádas, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Populus x canescens (Ait.) Sm. Kölked 58A, 59I, 65F, Nagy rét (Lájer 2000), Kígyós, Gerechát, 39D és TN (Lájer ined.)
 • Populus x euramericana (Dode) Guinier. Kölked 4A (Lájer 2000), Lánycsók, Sátorhely-Udvar. A kistájban széltében ültetik.
 • Populus nigra L. Kölked: Macskalyuk (Lájer ined.)
 • Populus tremula L. Kölked: Külső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), Szúnyog-sziget (Lájer ined.), 4A, Bok (Lájer 2000).
 • Portulaca oleracea L. Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Potamogeton lucens L. Kölked: Izabellaföldi-holtág (Boros in Kevey et al 1992), Macskalyuk (O.Kovács in Kevey et al 1992).
 • Potentilla anserina L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), 39TN (Lájer ined.)
 • Potentilla reptans L. Kölked Nagy rét, 81A (Lájer 2000), 39TN, Cigány-zátony, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Potentilla supina L. Mohács D (Lájer ined.)
 • Primula vulgaris Huds. Kölked: Alsó-Béda (Tóth in Kevey et al 1992).
 • Prunella vulgaris L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Prunella x intermedia Link Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Prunus cerasifera Ehrh. Kölked: Bok (Lájer 2000), Kígyós, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Prunus spinosa L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz. Kölked: Nagy-rét (Lájer 2000, 2003).
 • Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Kölked Ny, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Pulmonaria officinalis L. Kölked: Béda (Kevey 1990), Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Küső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 59F, G, I, 60C, D, 65J, 73B, 83A (Lájer 2000).
 • Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf. Kölked: Alsó-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 54D (Lájer 2000), 39D és TN (Lájer ined.).
 • Quercus cerris L. Kölked: Alsó-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000).
 • Quercus robur L. (incl. subsp. slavonica (Gáy.) Mátyás). Kölked: Béda (Mátyás 1970), Gerechát, Kígyós, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.), a kistáj erdőiben általánosan elterjedt (Lájer ined.), Nagy rét, állományalkotó pl. Kölked 4A, 6A, 44A, 49C, 54A, C, D, 58A, 59C, F, G, I, 60C, D, 65F, 73B, 82D, 83A (Lájer 2000), 39D (Lájer ined.).
 • Ranunculus acris L. Kölked Nagy rét, 54D, 81A, 82D, 89D (Lájer 2000), Kígyós, 39D és TN, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Ranunculus bulbosus L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Ranunculus lanuginosus L. Kölked 58A (Lájer 2000)
 • Ranunculus repens L. Kölked Nagy rét, 81A, 83A, 89D (Lájer 2000), 39D és TN, Kígyós, Gerechát, Szövetkezeti nádas, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Ranunculus sardous Cr. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Ranunculus sceleratus L. Kölked: Felső-Béda (Borhidi in Kevey et al 1992), Büdös-árok, Gerechát, Szövetkezeti nádas, Cigány-zátony, Lánycsók (Lájer ined.).
 • Raphanus raphanistrum L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Reseda lutea L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Reseda phyteuma L. Mohács (Knapp 1866), nem láttam.
 • Rhamnus catharticus L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Ribes rubrum L. Kölked: Béda (Horvát - Nagy B. - Terpó in Terpó 1963, Horvát 1975), Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Alsó-Béda, Felső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 44A, 54A, 58A, 65J, 73B, 82D (Lájer 2000).
 • Robinia pseudo-acacia L. Kölked 4A, 49C, 54D, 81A, 82D, 83A, 89D, Bok (Lájer 2000), 39D és TN, Büdös-árok (Lájer ined.). A kistájban széltében ültetik és spontán terjed.
 • Rorippa amphibia (L.) Bess. Kölked Nagy rét, Boki Hodály-Duna, 24F (Lájer 2000), Kígyós, Gerechát, Szövetkezeti nádas, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Rorippa austriaca (Cr.) Bess. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Kígyós, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Rorippa islandica (Oeder) Borb. Mohács (Knapp 1866, Tuzson 1929), az adatok feltehetően a
 • Rorippa palustris (L.) Besser-re vonatkoznak.
 • Rorippa palustris (L.) Besser Kölked Nagy rét (Lájer 2000 és ined.), Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Rorippa sylvestris (L.) Bess. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Rosa canina L. Kölked 39D és TN, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Rosa gallica L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Rubus caesius L. Kölked, erdőkben általánosan elterjedt, Nagy rét, Lájer (2000), Kígyós, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.).
 • Rubus fruticosus agg. Gerechát (Lájer ined.)
 • Rumex conglomeratus Murr. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), 39D és TN, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Rumex crispus L. Kölked: Nagy-rét
 • Rumex hydrolapathum Huds. Kölked: Szúnyog-sziget (Tóth 1958), Felső-Béda (Borhidi in Kevey et al 1992), Külső-Béda: a szivattyúház mögötti tóban (Kevey in Kevey et al 1992), Belső-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Kígyós, Büdös-árok, Szövetkezeti nádas (Lájer ined.).
 • Rumex obtusifolius L. Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Rumex palustris Sm. Mohács (Horvát 1942a), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.).
 • Rumex patientia L. Kölked Ny (Lájer ined.)
 • Rumex sanguineus L. Kölked: Béda (Horvát 1975), Bok (Kárpáti in Kevey et al 1992), Alsó-Béda, Belső-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda, Külső-Béda, Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Szúnyog-sziget (Lájer 2000), keményfaligetekben elterjedt.
 • Rumex stenophyllus Ledeb. Mohács D (Lájer ined.)
 • Sagittaria sagittifolia L. Kölked: Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Nagy-rét, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Szövetkezeti nádas (Lájer ined.).
 • Salix alba L. Kölked 6A, 54C, Nagy rét, Bok (Lájer 2000), Büdös-árok, Kígyós, Szövetkezeti nádas, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Salix caprea L. Kölked: Bok (Horvát 1942a), Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992).
 • Salix cinerea L. Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), 39TN, Kígyós, Gerechát, Szövetkezeti nádas, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Salix fragilis L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Salix purpurea L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), 39TN, Gerechát (Lájer ined.)
 • Salix triandra L. Mohács (Tuzson 1929), Cigány-zátony (Lájer ined.).
 • Salvia nemorosa L. Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Salvia verticillata L. Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Salvinia natans L. Kölked: Külső-Béda, a szivattyúház mögötti tóban, Kígyós (Kevey in Kevey et al 1992), Bok (O.Kovács in Kevey et al 1992, Lájer 2000), Büdös-árok, Szövetkezeti nádas (Lájer ined.).
 • Sambucus ebulus L. Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Sambucus nigra L. Kölked (Lájer 2000), erdőkben általánosan elterjedt.
 • Sanicula europaea L. Kölked: Alsó-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Kevey-Tóth in Kevey et al 1992), Bok (O.Kovács in Kevey et al 1992), keményfaligetekben elterjedt (Lájer 2000).
 • Scabiosa ochroleuca L. Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Kölked Nagy rét, állományalkotó, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Kígyós, Gerechát, Szövetkezeti nádas, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Scilla vindobonensis Speta. Kölked: Bok (Horvát 1940, Horák in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), 39D (Lájer ined.).
 • Scrophularia nodosa L. Kölked: Felső-Béda, Külső-Béda, Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), 54C, D, 65C, 83A, 89D, Bok (Lájer 2000)
 • Scrophularia umbrosa Dum. Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Scutellaria altissima L. Kölked: Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), 83A (Lájer 2000).
 • Scutellaria galericulata L. Kölked: Szövetkezeti nádas, Büdös-árok (Lájer ined.)
 • Scutellaria hastifolia L. Kölked: Nagy-rét, 65F (Lájer 2000, 2003), 39TN (Lájer ined.).
 • Senecio erraticus Bert. subsp. barbareifolius (W. et Gr.) Beger Kölked 65C, F (Lájer 2000)
 • Senecio erucifolius L. incl. subsp. tenuifolius (Jacq.) Jáv. Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Senecio paludosus L. Mohács (Tuzson 1929), itt nem láttam, Kölked: Béda (Horvát 1977), Nagy-rét (Lájer 2000, Lájer in Kevey-Tóth 2000).
 • Serratula tinctoria L. Kölked: Nagy-rét tömeges, (Lájer 2000, 2003), Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.).
 • Setaria pumila (Poir.) R.et Sch. Kölked Büdös-árok, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Setaria viridis (L.) P.B. Mohács D (Lájer ined.)
 • Silene vulgaris (Mönch) Garcke Kölked Ny, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Sinapis arvensis L. Kölked, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Sisymbrium orientale Torn. Mohács (Knapp 1866).
 • Sisymbrium loeselii Jusl. Mohács (Knapp 1866).
 • Sium latifolium L. Kölked: Szövetkezeti nádas (Lájer ined.), Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Lánycsók
 • Solanum dulcamara L. Kölked: Szövetkezeti nádas (Lájer ined.), Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Büdös-árok, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Solanum nigrum L. Erdőfű, Kölked Büdös-árok, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Solidago gigantea Ait. subsp. serotina (Ait.) McNeill Kölked Nagy rét, 4A, 24F, 54A, D, 58A, 59F, I, 60C, D, 65C, 73B, 75A, 81A, 82D, 83A, 89D (Lájer 2000), 39D és TN, Gerechát, Büdös-árok, Kígyós, Cigány-zátony, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Sonchus arvensis L. Kölked Nagy rét, 81A (Lájer 2000), Büdös-árok, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Sonchus asper (L.) Hill Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Sonchus oleraceus L. Kölked D
 • Sonchus palustris L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Sorghum halepense (L.) Pers. Kölked Ny, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Sparganium erectum L. Kölked: Szövetkezeti nádas (Lájer ined.), Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar állományalkotó, Lánycsók (Lájer ined.).
 • Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden. Kölked: Kígyós, Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Büdös-árok, Szövetkezeti nádas (Lájer ined.).
 • Stachys annua (L.) L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Stachys palustris L. Kölked Nagy rét, Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), 39D és TN, Szövetkezeti nádas, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Stachys sylvatica L. Kölked: Béda, Szúnyog-sziget (Kárpáti in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), keményfaligetekben elterjedt (Lájer 2000).
 • Stellaria holostea L. Udvar (Lájer ined.)
 • Stellaria media (L.) Vill. Kölked, erdőkben általánosan elterjedt (Lájer 2000 és ined), Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.) Stenactis annua Erigeron annuus
 • Symphythum officinale L. Kölked, elterjedt (Lájer 2000 és ined.), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Symphythum tuberosum L. subsp. nodosum (Schur) Soó Kölked 58A, 59C, G, I, 60D (Lájer 2000)
 • Tanacetum vulgare L. Kölked 83A (Lájer 2000)
 • Taraxacum officinale Weber Kölked 59G, 60C, 75A, 81A, 82D, 83A, 89D (Lájer 2000), 39D és TN, Kígyós, Cigány-zátony, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Taraxacum palustre (Lyons) Symons. Kölked (Horvát 1942a).
 • Teucrium scordium L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Thalictrum flavum L. Kölked: Nagy-rét (Lájer 2000, 2003), Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Thelypteris palustris Salisb. Kölked (Deme in Lájer 1999).
 • Thlaspi arvense L. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Thlaspi perfoliatum L. Kölked 81A, 89D (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. Mohács (Zsák in Horvát 1942a), nem láttam.
 • Tilia cordata Mill. Kölked: Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), 54D, 81A, 82D, 83A (Lájer 2000), 83, Lánycsók (Lájer ined.).
 • Tilia platyphyllos Scop. Kölked: Felső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000).
 • Tilia tomentosa Mönch. Kölked: Bok (Horvát 1977), Béda (Kevey-Tóth in Kevey 1990), Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 59F, 60D, 65J, 73B, 82D, 83A (Lájer 2000).
 • Torilis japonica (Houtt.) DC. Kölked 44A, 49C, 54C, D, 73B, 81A, 82D, 83A, Bok (Lájer 2000), Szövetkezeti nádas széle, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Trapa natans L. Kölked: Macskalyuk, Szúnyog-sziget (Deme in Kevey-Tóth 2000), Nagy rét, kisebb foltokban állományalkotó (Lájer 2000).
 • Trifolium campestre Schreb. Kölked: Kígyós, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Trifolium fragiferum L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)
 • Trifolium hybridum L. Kölked Nagy rét (Lájer ined.)
 • Trifoilum pratense L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Kígyós, 39D és TN, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Trifolium repens L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000) Tripleurospermum inodorum Matricaria maritima subsp. inodora
 • Tussilago farfara L. Mohács (Horvát 1942a), Kölked 81A, Kígyós (Lájer 2000), Szövetkezeti nádas, Sátorhely-Udvar, Lánycsók (Lájer ined.).
 • Typha angustifolia L. Mohács (Horvát 1976), Kölked: Kígyós (Kevey in Kevey et al 1992), Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Kígyós, Szövetkezeti nádas, Lánycsók (Lájer ined.)
 • Typha latifolia L. Mohács, a várostól délre, Lánycsók (Lájer ined.), Kölked: Boki Hodály-Duna (Lájer 2000), Szövetkezeti nádas, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Ulmus glabra Huds. non Mill. Kölked: Alsó-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 83A, 89D (Lájer 2000).
 • Ulmus laevis Pall. Kölked: Felső-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Szúnyog-sziget (Lájer ined.), 4A, 49C, 54A, 58A, 81A, 83A, Nagy rét, Bok (Lájer 2000), Büdös-árok, Cigány-zátony (Lájer ined.).
 • Ulmus minor Mill. Kölked, keményfaligetekben általánosan elterjedt (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar
 • Urtica dioica L. Kölked, általánosan elterjedt (Lájer 2000 és ined.), Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Utricularia vulgaris L. Kölked: Izabellaföldi-holtág (Boros in Kevey et al 1992), Kígyós (Kevey in Kevey et al 1992), Macskalyuk (O.Kovács in Kevey et al 1992), Bok, Erdőfű: Marocka (Deme in Kevey-Tóth 2000), Kígyós, Szövetkezeti nádas (Lájer ined.).
 • Valeriana officinalis L. Kölked 4A (Lájer 2000), 39D és TN, Nagy rét (Lájer ined.)
 • Valerianella locusta (L.) Latterade Kölked 81A (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Vallisneria spiralis L. Kölked: Bok (Soó 1973), nem láttam.
 • Verbascum austriacum Schott Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Verbascum blattaria L. Kölked, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Verbena officinalis L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Büdös-árok, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Veronica anagallis-aquatica L. Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Veronica catenata Pennell Kölked D
 • Veronica chamaedrys L. Kölked 44A (subsp. chamaedrys), subsp. vindobonensis M. Fischer: 49C, 54C, D, 81A, 82D, 83A, 89D (Lájer 2000), 39D és TN, Kígyós (Lájer ined.)
 • Veronica hederifolia L. Kölked 44A, 54A, 58A, 59G, 60C, 65C, 73B, 75A, 82D (Lájer 2000), 39D és TN, 83, Cigány-zátony (Lájer ined.)
 • Veronica longifolia Pseudolysimachion longifolium
 • Veronica montana L. Kölked: Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992).
 • Veronica peregrina L. Mohács D, Kölked, a Duna mentén (Lájer ined.)
 • Veronica persica Poir. Kölked 83A (Lájer 2000), Lánycsók (Lájer ined.)
 • Veronica polita Fr. Lánycsók (Lájer ined.)
 • Veronica serpyllifolia L. Kölked 4A, 6A, 83A (Lájer 2000), Nagy rét (Lájer ined.)
 • Viburnum opulus L. Mohács (Horvát 1942a), Kölked: Bok (Horvát 1942a), Felső-Béda, Külső-Béda, Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), Erdőfű (Deme in Kevey-Tóth 2000), Mohács: Szabadság-zátony (Boros in Kevey-Tóth 2000), Kölked 4A, 6A, 24F, 44A, 49C, 54A, C, 54D, 58A, 59C, G, I, 60C, D, 65C, F, J, 73B, 81A, 82D, 83A, Bok (Lájer 2000), 39D és TN, Gerechát (Lájer ined.).
 • Vicia angustifolia L. Kölked: Nagy-rét (Lájer ined.).
 • Vicia cracca L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000), Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Vicia dumetorum L. Kölked: Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992).
 • Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Kölked: Nagy-rét (Lájer ined.)
 • Vicia sepium L. Kölked: Bok (Horvát 1942a), Béda (Horvát 1977), Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Külső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 81A, 82D, 89D (Lájer 2000), 39D és TN (Lájer ined.).
 • Vinca minor L. Kölked: Felső-Béda (Borhidi in Kevey et al 1992).
 • Viola alba Bess. Kölked: Alsó-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 58A (Lájer 2000).
 • Viola arvensis Murr. Kölked 89D (Lájer 2000)
 • Viola cyanea Čelak. Kölked: Felső-Béda, Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), 44A, 49C, 54A, 59C, G, I, 60D, 65F, 73B, 75A, 81A, 82D, 83A (Lájer 2000), 39D és TN, Büdös-árok, Szövetkezeti nádas széle, Cigány-zátony (Lájer ined.).
 • Viola elatior Fr. Kölked: Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Nagy-rét (Láje r 2000, 2003), 39D és TN (Lájer ined.).
 • Viola hirta L. Kölked: Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992).
 • Viola odorata L. Kölked: Alsó-Béda (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Külső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 59G, 60C, 73B (Lájer 2000), 83 (Lájer ined.).
 • Viola riviniana Rchb. Kölked 60C (Lájer 2000)
 • Viola sylvestris Lam. em. Rchb. Mohács-Sátorhely (Horvát 1942a), Kölked: Alsó-Béda, Belső-Béda, Bok, Erdőfű (O.Kovács in Kevey et al 1992), Felső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Külső-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 44A, 54A, D, 58A, 59C, 60D, F, G, I, 65C, J, 73B, 81A, 82D, 83A (Lájer 2000), 39D és TN (Lájer ined.).
 • Viscum album L. Kölked (Horvát 1942a): Béda: a vadászháznál (Boros in Kevey et al 1992), Bok (O.Kovács in Kevey et al 1992), Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 83, Büdös-árok, Kígyós, Szövetkezeti nádas, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.).
 • Vitis sylvestris C.C. Kölked: Külső-Béda (Kevey in Kevey et al 1992), Alsó-Béda (Kevey in Kevey-Tóth 2000), 54D, 60C, 65F (Lájer 2000)
 • Wolffia arrhiza (L.) Horkel. Kölked: Macskalyuk (Kevey in Kevey et al 1992).
 • Xanthium italicum Moretti Erdőfű, Kölked Büdös-árok, Lánycsók, Sátorhely-Udvar (Lájer ined.)
 • Xanthium spinosum L. Mohács D (Lájer ined.)
 • Xanthium strumarium L. Kölked Nagy rét (Lájer 2000)

 

Az 1. ábra a flóraelem-spektrumot mutatja a fajok Simon (2000) szerinti besorolását alapul véve. Legnagyobb részaránnyal (32.1 %) szerepelnek az eurázsiai elemek (euá), pl. Allium angulosum, Butomus umbellatus, Carex elata, Epipactis helleborine, Stellaria holostea.  Őket követik a kozmopolita (kozm) elemek, pl. Lemna gibba, Limosella aquatica, Lythrum hyssopifolia, Stellaria media. Az európai flóraelemek (eu) részaránya 11.4 %, ide tartozik pl. a Convallaria majalis, Galium elongatum, Scutellaria hastifolia. Elég jelentősek még a cirkumpoláris flóraelemek (circ), mint a Carex pseudocyperus, C. vesicaria, Milium effusum, Ophioglossum vulgatum. Összességében megállapítható, hogy a kistáj flórájának összetételében a széles elterjedésű fajok dominálnak, ami egyrészt a vizes élőhelyek aránylag jelentős szerepének, másrészt a mezőgazdasági művelés és egyéb antropogén zavarás következtében fellépő nagyszámú gyomfajnak köszönhető. A közép-európai flóraelemek részaránya 4 %, pl. Epipactis microphylla, Galium rubioides, a dél-eurázsiaiaké 3.6 %, pl. Carex divulsa, Trifolium fragiferum. Szubmediterrán elterjedésű (szmed) 2.6 %, pl. Aristolochia clematitis, Lathyrus latifolius.  A közép-európai-szubmediterrán elemek, pl. Lotus tenuis, részaránya 2.0 %. Atlanti-mediterrán elterjedésű (atl-med) pl. a Leucojum aestivum és a Primula vulgaris, mindkettő elterjedési peremhelyzetű, védett faj. Pontusi-mediterrán flóraelem (pont-med) a Glycyrrhiza echinata és a Scutellaria altissima. A délies elterjedésű fajok részaránya összességében sem túl jelentős, bár kétségtelen, hogy néhány faj (pl. Lonicera caprifolium) előfordulása feltűnően közös a mecseki flórajárással. Az euroszibériai flóraelemek, pl. Carex disticha, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris, a széles elterjedésű fajok táborát erősítik tovább, részarányuk 1,8 %. Eurázsiai-mediterrán pl. a Festuca arundinacea, együttesen 1.2 %-ban képviseltetik magukat. Ugyanilyen részarányban vannak jelen a délkelet-európai fajok, mint a Marrubium peregrinum. A pannoniai endemikus fajokat (0.2 %) a Cirsium brachycephalum képviseli. Megjegyzendő, hogy a magyar természetvédelemnek elsősorban az ilyen fajok megőrzésében van felelőssége, erre ugyanis más országoknak gyakorlatilag nincs lehetősége. Ehhez kapcsolódnak még (az ábrán nem feltüntetett) dacikus-pannoniai (Centaurea banatica) és pannon-balkáni (Crataegus nigra) flóraelemek, amelyek elterjedési területe hasonló nagyságrendű.

 

A 2. ábra az életforma spektrumról tájékoztat. A hemikriptofitonok részaránya a legnagyobb (33.0 %), őket követik az egyévesek (22.1%), a vízinövények (10.8%), a geofitonok (9.6%), a kétévesek (8.9%), a cserjék (6.8%), fák (6.0%), kamefitonok (1.2%), epifitonok (0.9%) és félcserjék (0.7%).

 

A 3. ábra a fajok cönológiai megoszlását mutatja. Legtöbbjük (26.7 %) nem kötődik meghatározott társulásosztályhoz. Jelentős részarányban (16.6 %) szerepelnek a mezofil lombos erdők (Querco-Fagetea) fajai, őket a szántóföldi és ruderális gyomtársulások (Stellarietea mediae) követik (13.5 %). Mindez összahangban áll azzal a ténnyel, hogy a kistáj potenciális erdőterület, ugyanakkor nagyobbik fele mezőgazdasági művelés alatt áll. Elég jelentős arányban (8.5 %) vannak jelen a nádasok és magassásosok (Phragmito-Magnocaricetea) fajai, ami a vizes élőhelyekben való viszonylagos gazdagsággal jól értelmezhető. Az útszéli gyomtársulások (Artemisietea) fajai 7.3 %-kal, a kaszáló- és mocsárrétek (Molinio-Arrhenatheretea) fajai 6.7%-al, a száraz és félszáraz gyepek (Festuco-Brometea) fajai 2.8%-al, a törpekákás iszaptársulások (Isoëto-Nanojuncetea) fajai 2.4%-al, a mocsári és folyóhordalék gyomnövényzet (Bidentetea) fajai 1.6%-al, a lebegő hínár (Lemnetea) 1.6%-al, a folyóparti füzesek fajai (Salicetea purpureae) 1.6%-al, a rögzült hínár (Potametea) 1.6%-al, a szubmediterrán és szubontinentális száraz erdők (Quercetea pubescentis) fajai 1.4%-al, a taposott gyomnövényzet (Polygono avenastri-Poëtea annuae) 1.2%-al, a láperdők és lápcserjések (Alnetea glutinosae) fajai 1.0%-kal képviseltetik magukat, néhány egyéb társulásosztály (Trifolio-Geranietea, Rhamno-Prunetea, Festuco-Puccinellietea, Scheuchzerio-Caricetea, Epilobietea) részaránya még ennél is kevesebb. A fajok mintegy 2.8 %-ának besorolásához nem áll rendelkezésre elég információ, ezek a behurcolt, illetve termesztésből kivadult fajok közül kerülnek ki.

 

A 4. ábra az SBT spektról nyújt felvilágosítást. A növények evolúciójuk során különböző stratégiákat fejlesztettek ki annak érdekében, hogy a növénytársulásokban megfelelő szerepet tölthessenek be, így biztosítva túlélésüket és sikeres szaporodásukat. Az itt alkalmazott rendszert Grime nyomán Borhidi (1995) dolgozta ki, illetve alkalmazta a hazai edényes növényfajokra.

A kistájban legnagyobb arányban (26.1 %) a generalista (G) fajok szerepelnek, vagyis azok, amelyek a környezeti hatótényezők széles értéktartományában életképesek, úgy hogy a szélsőségeket is jól tűrik. Őket követik (24.0%) a zavarástűrők (DT), majd az ún. természetes gyomfajok (W) következnek (18.2 %). Mindez arra utal, hogy a kistáj jelentős antropogén bolygatásnak van kitéve. 10.6 %-os részaránnyal vannak jelen a kompetitor fajok (C), azaz a társulások valamely szintjének uralkodó fajai, amelyek az anyag- és energia felhasználás irányítását és elosztását végzik. Fentiek alapján meglepőnek tűnik a specialista fajok (S) viszonylag magas részaránya (6.6%). Ebből arra lehet következtetni, hogy még mindig előfordulnak kellőképpen zavartalan élőhelyek is. A természetes pionírok (NP) 4.2 %-os részesedése elsősorban a fejlett törpekákás iszapnövényzetnek köszönhető, de ide tartozik több lebegőhłnár (pl. békalencse) faj is. Az agresszíven terjedő, tájidegen özöngyomok (AC) 3.4 %-os jelenléte is aránylag magasnak tekinthető, a meghonosodott idegen fajok (I) 3.4 %-al, a ruderális kompetitorok 2.2 %-al, a behurcolt vagy adventiv fajok 1.2 % részesedéssel képviseltetik magukat.

 

1. ábra:

 

2. ábra:

 

 

3. ábra:

 

4. ábra:

 

 

Irodalom

 

Borhidi A. 1995: Social behaviour types, their naturalness and relative ecological indicator values of the higher plants of the Hungarian Flora – Acta Bot. Hung. 39: 97-182.

Boros Á. 1923: Jegyzetek a Mohácsi sziget flórájáról. – Magyar Botanikai Lapok 21(1922): 71.

Gombocz E. – Horvát A.O. 1939: Kitaibel Pál Baranyában. – Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának Értesítője (1938-1939): 21-72.

Horvát A.O. 1939: Ex flora Baranyaensi. – Borbásia 1: 94-100.

Horvát A.O. 1940: Addiamenta ad floram Baranyaensem. – Borbásia 2: 26-30.

Horvát A.O. 1942a: A Mecsekhegység és déli síkjának növényzete – Pécs.

Horvát A.O. 1943: Pótlások és kiegészítések „A Mecsek-hegység és környékének flórájá”-hoz. – Bot. Közlem. 40: 101-112.

Horvát A.O. 1958: Pótadatok a Mecsek hegység és környékének flórájához. – Janus Pannonius Múzeum Évk. 2(1957): 163-180.

Horvát A.O. 1975: Pótlások és kiegészítések „A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete” ismeretéhez (1942-1971).I. – Janus Pannonius Múz. Évk. 17-18(1972-1973): 15-32.

Horvát A.O. 1976: Pótlások és kiegészítések „A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete” ismeretéhez (1942-1971).III. – Dunántúli Dolgozatok 10: 23-46.

Horvát A.O. 1977: Pótlások és kiegészítések „A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete” ismeretéhez (1942-1971).II. – Janus Pannonius Múz. Évk. 19(1974): 37-55.

Kevey B. 1990: Adatok Magyarország flórájának ismeretéhez V. – Bot. Közlem. 76(1989): 83-96.

Kevey B. Oroszné Kovács Zs., Tóth I. és Borhidi A.1992: Adatok a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet flórájához. – Dunántúli Dolg. Term. Tud. Sorozat 6: 13-25.

Kevey B. – Tóth I. 2000: Adatok a hazai Alsó-Duna-ártér flórájához. – Kitaibelia 5(1): 131-143.

Knapp J. 1866: Zwei Tage im Baranyaer Comitate. – Öst. Bot. Zeitschr. 16: 117-118.

Lájer K. 1999: Florisztikai adatok a Dunántúlról, valamint Vácrátót környékéről. – Kitaibelia 4(2): 311-317.

Lájer K. 2000: Kutatási jelentés 2000, pp. 76 – Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs.

Lájer K. 2003: A Béda-Karapancsa Tájegység növényzetéről. – Élet a Duna-ártéren – természetvédelem sokszemközt című tudományos tanácskozás összefoglaló kötete (Érsekcsanád, 2003. október 17-19): 176-190.

Mátyás V. 1970: Taxa nova Quercetum Hungariae. – Acta Bot. Hung. 16: 329-361.

Prodan Gy. 1916: Bács-Bodrog vármegye flórája. – Magyar Botanikai Lapok 14(1915): 120-269.

Simon T. 2000: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok-virágos növények. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Simonkai L. 1876: Adatok Magyarhon edényes növényeihez. – Math. Term. Tud. Közlem. 11(1873): 157-211.

Soó R. 1973: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve V. – Budapest.

Terpó A. 1963: A vadontermő gyümölcsfajok taxonómiai és növényföldrajzi kutatása Magyarországon. – Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve 27: 245-271.

Tóth I. 1958: Az Alsó-Dunaártér erdőgazdálkodása, a termőhely és az erdőtípusok összefüggése. – Erd. Kut. 1958/1-2: 77-160.

Tuzson J. 1914: Jegyzetek a magyar flóra néhány növényéről. – Bot. Közlem. 13: 138-142.

Tuzson J. 1927: A Magyar Alföld növényeinek gyűjteménye. Flora Exsiccata Planitei Hungaricae. Cent. I-III. (Nr. 1-95). – Budapest.